Vijesti & događanja

OBAVIJEST o isplati naknade za troškove ogrijeva

OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T
O ISPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Sinj s područja Općine Otok da isplata naknade za troškove ogrjeva počinje dana 27. rujna 2017.g.

Isplata će se vršiti u prostorijama općine (soba br. 5.), uz obvezno predočenje osobne iskaznice korisnika naknade.