Vijesti & događanja

Prezentacija višenamjenskog projekta "ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE."

Dana 8.studenoga (srijeda) 2017. godine u 10 sati u općini Otok (općinska dvorana) održat će se prezentacija višenamjenskog projekta – ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE u svrhu poboljšanja zaštite od poplava i navodnjavanja u Sinjskom polju, te dodatne proizvodnje električne energije (REVERZIBILNA HIDRO ELEKTRANA RHE – Blace(Korita)), koju će održati autori idejnog projekta.

Zbog iznimne važnosti projekta molimo sve zainteresirane, a posebno vlasnike zemljišnih čestica na predviđenim lokacijama građenja objekta (DONJI BAZEN – većina u Galjskom polju, a dio ispod Živinića i GORNJI BAZENI – Blace i D. Korita – vidljivo na slikama), da nazoče prezentaciji.

Skice idejnog projekta mogu se pogledati i u prostorijama općine (općinska dvorana).