Vijesti & događanja

9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/01
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 08. svibnja 2018. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

15. svibnja 2018. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 19,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Otok
3) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2017.g.
4) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2018.g.
5) Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Otok
6) Izvješće o radu davatelja usluge za 2017.g. – ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
7) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić