Vijesti & događanja

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/06
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 04. listopada 2018. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

10. listopada 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke za dodjelu javnih priznanja za 2018.g.
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu Projekta: Izgradnja vodoopskrbne mreže gornje zone u naselju Udovičići
3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića "Žabica" za 2018.g.
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Zahtjev za zapošljavanju 3 djelatnika na određeno vrijeme u Dječjem vrtića "Žabica" Otok
5. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić