Vijesti & događanja

OBAVIJEST o isplati  naknade za  troškove ogrjeva

OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T
o isplati naknade za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb  Sinj s područja Općine Otok da  isplata naknade za troškove ogrjeva počinje dana 22. listopada 2018.g.

Isplata će se vršiti u prostorijama općine (soba br. 5.), uz obvezno predočenje osobne iskaznice korisnika naknade.