Vijesti & događanja

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/19-02/01
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 24. siječnja 2019. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

24. siječnja 2019. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Otok
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
4. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Otok
5. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić