Vijesti & događanja

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/02
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 20. ožujka 2019. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

26. ožujka 2019. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2018.g.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2019.g.
8. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
9. Financijsko izvješće NK „OSK“ za 2018.g. 10. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić