Vijesti & događanja

22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/06
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 05. rujna 2019. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

12. rujna 2019. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019.g.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019.g.
4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
5. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, za 2018.godinu
6. Program proslave Dana Općine Otok i blagdana sv.Luke 2019.g. (prijedlog)
7. Zahtjev vijećnika HSP-a 1861 za subvencijom Poljoprivrednoj zadruzi "Seljačka brazda"
8. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić