Vijesti & događanja

OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine Otok za 2019/2020.šk.g.

OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T
O DODJELI NOVČANE POMOĆI ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE S PODRUČJA OPĆINE OTOK ZA 2019/2020.ŠK.G.

Učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Otok, u 2019./2020. šk.god., isplatit će se novčana pomoć u prostorijama općine (soba br. 4.), uz obvezno predočenje osobne iskaznice.