Vijesti & događanja

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk. godini 2019/2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 28. listopada 2019.g., oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2019/2020. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2019/2020 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2019. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2020. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2019/2020.

  Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:
 • Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
 • Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
 • IBAN broj računa
  Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže :
 • Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2019/2020.
  Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:
 • Presliku domovnice
 • Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
 • Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020 izdanu od strane visoko školske ustanove
 • Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid
  Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:
 • Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva (zaključno s danom 11. 11. 2019.g.), svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r.