Vijesti & događanja

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - OTOK

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/08
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 27. studenoga 2019. god.

- vijećnicima Općinskog vijeća
- Općinskom načelniku i zamjeniku
- medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok ("Službeni glasnik općine Otok" br. 03/13 - pročišćeni tekst) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

03. prosinca 2019. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2020.g. (prvo čitanje)
3. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić