Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BILOKAPIĆ TOMISLAV – Izvješće o primljenim donacijama 1-6 mjesec 2016.