Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izvješće o primljenim donacijama 1-6 mjesec 2016.