Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – LACO NEDILJKO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.