Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu