Službene objave

2. izmjene i dopune plana  nabave općine Otok za 2016. godinu

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Otok na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2016. GODINU