Zaštita osobnih podataka
20.01.2020
ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok
03.02.2020
Zaštita osobnih podataka
20.01.2020
ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok
03.02.2020

Objavljen 02.siječnja 2020. godine
– 1. Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda općine Otok za razdoblje 1-3/2020.g.
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE OTOK – BROJ 01/20

Skip to content